Pat nâng máy chuyển sang chân dài.

5.000.000 

Pat nâng máy, dùng cho trường hợp đang sử dụng máy chân ngắn. Mà muốn chuyển đổi lên máy chân cao ( chân L) thì đây là giải pháp tối ưu, chỉ cần mua về và lắp vô là xong. Không cần phải độ chế vỏ mất zin, rớt đăng kiểm.

Xem thêm

Hỗ trợ online